Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, P.Z. br. 208

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 48. sjednici održanoj 27. veljače 2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, P.Z. br. 208, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. veljače 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac