Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o šumama, P.Z. br. 308

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 62. sjednici održanoj 12. lipnja 2018. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o šumama, drugo čitanje, P.Z. br. 308, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. lipnja 2018. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3.  Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 68.

U članku 68. u stavku 2. riječi: „točaka 1., 2. i 3.“ zamjenjuju se riječima: „točaka 1., 2., 3. i 4.“.

Obrazloženje

Amandmanom se dopunjuje odredba na način da sredstva naknade iz članka 65. ovoga Prijedloga koja se raspoređuju na korištenje šumoposjednicima obuhvaćaju i radove navedene u odredbi stavka 1. točke 4..

II. Na članak 98.

U članku 98. u stavku 7. riječi: „stavka 7.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 6.“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj na način da se ispravlja krivo pozivanje na stavak unutar članka.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac