Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, P.Z. br. 293

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 64. sjednici održanoj 20. lipnja  2018. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, P.Z. br. 293, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2018. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (5 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba i ne protivi se da odredba članka 5. ima retroaktivno djelovanje iz posebno opravdanih razloga, kako bi se popunila pravna praznina u skladu s Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 31. ožujka 1998. godine („Narodne novine“, br. 48/98.).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac