Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, P.Z.E. br. 107

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 7. travnja 2021.godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, P.Z.E. br. 107, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. ožujka 2021. godine.

1.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 7. i 8.

U člancima 7. i 8. riječ: „podtočka“ u određenom padežu zamjenjuje se riječju: „podstavak“ u odgovarajućem padežu.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj i ujednačuje sa temeljnim tekstom zakona.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac