Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 24

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 6. sjednici, održanoj 11. ožujka 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 24, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. ožujka 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 2.

U članku 2. iza riječi: „Zakona“ dodaju se riječi: „o policiji („Narodne novine“, br. 129/00.)“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Emil Tomljanović, dipl.pravnik