Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, P. Z. br. 111

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 17. sjednici održanoj 14. ožujka  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, P. Z. br. 111, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. ožujka 2017.

2.  Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, osobito članka 6. stavka 3. gdje je potrebno samo općenito napisati nadležnost pojedinih ministarstava a ne njihov puni naziv kako se ne bi, eventualnom budućom promjenom naziva pojedinog ministarstva, moralo ići u izmjene zakona.
Također, u raspravi je istaknuto kako je ovaj Prijedlog zakona do drugoga čitanja potrebno uskladiti sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade koji je prihvaćen u prvom čitanju u Hrvatskome saboru. Nadalje, istaknuto je kako bi bilo potrebno ovim izmjenama obuhvatiti i članak 88. kako bi se obuhvatilo što više osoba s invaliditetom, korisnika SMART kartica, koje bi bile oslobođene od plaćanja godišnje naknade i cestarine te tako uskladilo i sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković