Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 135

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 22. sjednici održanoj 26. travnja  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 135, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković