Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka osim III. i VII. Protokola o teškim metalima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 247

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 42. sjednici održanoj 16. siječnja  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka osim III. i VII. Protokola o teškim metalima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 247, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. prosinca 2017.

2.  Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.  

3.  Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac