Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima, P.Z.E. br. 257

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 44. sjednici održanoj 31. siječnja  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima, P.Z.E. br. 257, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. prosinca 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno određene članke nomotehnički doraditi, a osobito:

- kroz cijeli tekst Prijedloga zakona potrebno je propisati općenito pozivanje na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (kao što je to učinjeno u dodanom članku 15.h stavku 2.). Također, u skladu s navedenom primjedbom potrebno je doraditi odredbu članka 13. gdje je potrebno naglasiti i da se određene riječi zamjenjuju iz određenog u odgovarajući padež

- članak 5. – potrebno je doraditi uvodnu rečenicu kako bi se izbjegla ponavljanja

- članak 6. – nomotehnički je neispravan (dodani članak 15.o potrebno je dodati u članak 5. iza dodanog članka 15.n)

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac