Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 251

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 51. sjednici održanoj 14. ožujka  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 251, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 13. prosinca 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 15. veljače 2018.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac