Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, P.Z. br. 337

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 60. sjednici održanoj 23. svibnja  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, P.Z. br. 337, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. svibnja 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac