Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, s Konačnim prijedlogom zakona P.Z. br. 362

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 64. sjednici održanoj 20. lipnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 362, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2018. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac