Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o sanitarnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 142

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici, održanoj 14. srpnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o sanitarnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 142, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. srpnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 50.

U članku 50. iza riječi: „Zakon“ dodaju se riječi: „objavit će se u „Narodnim novinama“, a“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl.pravnik