Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 388

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 77. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 388, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“,

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 1. 

U članku 1. iza broja: „100/18.“ dodaje se zarez i brojevi: „125/19., 133/20.“.

Obrazloženje

Amandmanom se dopunjuje navođenje broja „Narodnih novina“.


4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac