Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, P. Z. E. br. 84

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 17. sjednici, održanoj 27. svibnja 2008., raspravljao je o Prijedlogu zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, P. Z. E. br. 84, koji su predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. svibnja 2008.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Prijedloga Odbor nema ustavnopravnih primjedaba osim što ukazuje predlagatelju da izričaj pojedinih odredaba valja pravno i nomotehnički doraditi.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                   Emil Tomljanović, dipl.pravnik