Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb o Prijedlogu zakona o sanitarnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 142

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 9. sjednici Odbora, održanoj 16. rujna 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o sanitarnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. srpnja 2008. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 76. a Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.

Članovi Odbora  podržali su donošenje ovoga Zakona, koji će unaprijediti postojeći zdravstveni sustav, omogućiti učinkovito postupanje sanitarne inspekcije, te viši stupanj koordinacije kroz njeno centraliziranje na državnoj razini. Analiza višegodišnje primjene važećeg Zakona, upozorili su članovi Odbora, ukazuje na mnoge nedostatke, posebno obzirom na ustroj sanitarne inspekcije i njenu nedostatnu materijalnu opremljenost. Sanitarna inspekcija, ističu članovi Odbora, predstavlja jedan od stupova društva i štiti narodno zdravlje, a njena zadaća posebno je došla do izražaja tijekom Domovinskog rata, koji je prošao bez ijedne epidemije. Upravo stoga je ovaj Zakon, istaknuto je u raspravi, izuzetno važan za zaštitu zdravlja ljudi i očuvanje ukupnog zdravstvenog standarda.

U nizu novina koje predviđa ovaj Zakon, značajan je ustroj sanitarne inspekcije unutar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Po mišljenju članova Odbora, centralizirana sanitarna inspekcija doprinijeti će kvalitetnijoj provedbi propisa, ali i nadzoru nad radom sanitarnih inspektora. Uvođenje Središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije, omogućit će učinkovito upravljanje svim segmentima sanitarne inspekcije. Definiranjem javnozdravstvenog interesa, istakli su  članovi  Odbora, i to po prvi put u našem zakonodavstvu, riješit će se pitanje nadležnosti, što će također olakšati postupke inspektora vezane uz predstavke građana.

U raspravi je upozoreno, kako su do sada postavljeni uvjeti za prijem sanitarnih inspektora u znatnoj mjeri onemogućavali popunjavanje tih radnih mjesta. Kako je nedostatak liječnika prisutan problem, predloženim Zakonom doktori medicine izjednačeni su s ostalim strukama, te je ponuđen široki spektar stručnjaka koji mogu obavljati poslove sanitarnih inspektora.

Kvalitetan iskorak u učinkovitosti provođenja inspekcijskog nadzora predstavlja, po mišljenju članova Odbora, po prvi put predviđena mandatna kazna koja se može izreći za prekršaj na mjestu izvršenja prekršaja. Osiguravanjem sredstava potrebnim za provedbu ovog Zakona, postići će se između ostalog zadovoljavajuća materijalna opremljenost sanitarne inspekcije i omogućiti ujednačen nadzor na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Nakon opširne rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O SANITARNOJ INSPEKCIJI

u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Andriju Hebranga, dr. med., predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, dr. med.