9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Vesna Bedeković (HDZ)

Bedeković, Vesna

Rođena je 22. veljače 1966. u Bjelovaru. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla doktorat na području društvenih znanosti u polju pedagogije (VSS - doktorica društvenih znanosti, izvanredna profesorica).

Kontakt: 
 Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
 Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
 Telefaks: 01/4569 314 
 e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjenici zastupnika Tomislava Tolušića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: