9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ivan Pernar (Živi zid)

Pernar, Ivan

Rođen je 14. listopada 1985. u Zagrebu. Završio preddiplomski stručni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb (VŠS - stručni prvostupnik sestrinstva). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
Telefon: 01/4569-481
Faks: 01/6303-126
e-mail: klubzivizid@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 12. siječnja 2017. dostavio obavijest da je član stranke Živi zid

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku i Akcije mladih

Izborna jedinica: