9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ivan Pernar (SIP)

Pernar, Ivan

Rođen je 14. listopada 1985. u Zagrebu. Završio preddiplomski stručni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb (VŠS - stručni prvostupnik sestrinstva). 

Kontakt: 
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490 
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 12. siječnja 2017. dostavio obavijest da je član stranke Živi zid
  • zastupnik je 18. lipnja 2019. prestao biti članom stranke Živi zid te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik
  • zastupnik je 19. rujna 2019. prestao biti nezavisnim zastupnikom te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član Stranke Ivana Pernara

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku i Akcije mladih

Izborna jedinica: