Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenata pretpristupne pomoći (IPA), s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 778

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 79. sjednici održanoj 25. rujna 2007. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenata pretpristupne pomoći (IPA), s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od  13. rujna 2007. godine. 

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo. 

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se predloženim Zakonom potvrđuje Okvirni sporazum kojim se uređuje financijski, tehnički, pravni i administrativni okvir unutar kojeg će se provoditi mjere financirane iz instrumenata pretpristupne pomoći IPA. Financijska vrijednost IPA programa u šestogodišnjem razdoblju od 2007. do 2013. godine iznosi 11,468 milijardi eura. Za Republiku Hrvatsku u tom razdoblju osiguran je iznos od 589,9 milijuna eura, započevši sa 140,5 milijuna eura u 2007. godini uz predviđen stalni rast godišnjeg iznosa sredstava koji bi u 2010. godini iznosio 154,2 milijuna eura. Kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) financirat će se projekti objedinjeni unutar pet komponenti i to: (1) pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, (2) prekogranična suradnja, (3) regionalni razvoj, (4) razvoj ljudskih potencijala i (5) ruralni razvoj. Ukupna vrijednost IPA programa u razdoblju od 2008. – 2010. godine što se tiče učinka na proračun Republike Hrvatske iznosi 4.479.248.645,00 kuna. Vrijednost koja je predviđena darovnicom Europske unije Republici Hrvatskoj, za navedeno razdoblje, iznosi 3.239.202.000,00 kuna dok će ostatak iznosa, za navedeno vremensko razdoblje, od 1.240.046.645,00 kuna osigurati tijela državne uprave u svojim proračunima.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se, sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predloženi Zakon donese po hitnom postupku. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora podržao je predmetni Zakon i odlučio je, jednoglasno, predložiti Hrvatskome saboru  donošenje 

ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU  VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PRAVILIMA ZA SURADNJU U SVEZI FINANCIJSKE POMOĆI EUROPSKE ZAJEDNICE REPUBLICI HRVATSKOJ U PROVEDBI POMOĆI U OKVIRU INSTRUMENATA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Šime Prtenjača, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK  ODBORA 
Šime  Prtenjača