Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o: a) Prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost; b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 17. sjednici Odbora, održanoj 20. svibnja 2021. godine, a) Prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. svibnja 2021. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

     Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.
 
Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je dosadašnjim članovima Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost istekao mandat od pet godina. U tom smislu, Vlada Republike Hrvatske je sukladno Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost („Narodne novine“ br. 117/01., 45/09., 92/10. i 78/12.), na sjednici održanoj 13. svibnja 2021. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Jednako tako, na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Također, predstavnik predlagatelja je kazao kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo ukupno 40 prijedloga za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost od čega je 34 kandidata udovoljilo uvjetima javnog poziva, četiri kandidata nisu udovoljili uvjetima javnog poziva jer su u trenutku prijave bili dekani fakulteta, dok jedan kandidat nije udovoljio jer je član Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
U raspravi je istaknuta važnost donošenja predmetnih Odluka s obzirom na okolnost isteka mandata dosadašnjim članovima Upravnog odbora Zaklade. S tim u svezi, izraženo je očekivanje kako će jedan od primarnih ciljeva nove Uprave biti neovisnost rada Zaklade, zatim neovisnost evaluacije znanstvenih projekata, apsorpcija sredstava iz fondova EU, kao i donošenje Strateškog plana Zaklade.

Mišljenje je pojedinih članova Odbora kako se predlagatelj prilikom odabira kandidata nije vodio kriterijima znanstvene izvrsnosti te zastupljenošću kandidata iz najuspješnijih znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.


Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je jednoglasno (8  „za“) odlučio predložiti  Hrvatskome saboru  d o n o š e nj e 


ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST


Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova (6 „za“ i 2 „protiv“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru  d o n o š e nj e 

ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

 


                                                                                   PREDSJEDNICA ODBORA                                 

                     izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković