Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske na donošenje odluke kojom se zdravstvenim radnicima u respiratornim centrima kao i svim radnicima u zdravstvenom sustavu koji su intenzivno uključeni u borbu protiv koronavirusa SARS-CoV-2 omogućava staž osiguranja u dvostrukom trajanju za trajanja krize uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 - predlagatelj: Katarina Peović

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 27. sjednici održanoj 23. lipnja 2021. raspravljao je o Prijedlogu zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske na donošenje odluke kojom se zdravstvenim radnicima u respiratornim centrima kao i svim radnicima u zdravstvenom sustavu koji su intenzivno uključeni u borbu protiv koronavirusa SARS-COV-2 omogućava staž osiguranja u dvostrukom trajanju za trajanja krize uzrokovane koronavirusom SARS-COV-2, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskom saboru aktom od 23. prosinca 2020. 
Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.
U uvodnom dijelu predlagateljica je istaknula da su medicinske sestre, tehničari, zdravstveno osoblje i liječnici podnijeli i podnose velik teret borbe protiv korona virusa SARS-CoV-2, no suočavaju se s očekivanom iscrpljenošću uz neizvjesnu budućnost oko ukupnog trajanja pandemije i kraja krize. Naglasila je da smjene onih koji su uključeni u izravnu borbu protiv virusa, koji rade s oboljelim pacijentima, traju puno više od redovitih osam sati u borbi za očuvanje ljudskih života. Zdravstveni radnici upozoravaju na iscrpljenost i nedostatne kapacitete zdravstvenog sustava te na neravnomjerno i neproporcionalno raspoređen teret epidemije korona virusa SARS-CoV-2.
U raspravi, članovi Odbora složili su se s činjenicom da zdravstveni radnici, prije svega u respiratornim centrima, koji su intenzivno uključeni u borbu protiv koronavirusa SARS-COV-2 podnose najveći teret i odgovornost na svojim leđima. Međutim, mišljenja su da je sustav nagrađivanja, bilo kroz materijalni (dodatak na plaću) bilo kroz nematerijalni oblik (slobodni dani, fleksibilno radno vrijeme), puno bolje rješenje od predloženog. Tim više što bi tada trebalo razmišljati o omogućavanju staža osiguranja u dvostrukom trajanju i za ostale nezdravstvene radnike, kao npr. za radnike koji su radili i rade na čišćenju, pogotovo medicinskog  infektivnog otpada i slično. 
Nakon provedene rasprave članovi Odbora s (1 glasom „za“ i 6 „protiv“)  nisu podržali donošenje Zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske na donošenje odluke kojom se zdravstvenim radnicima u respiratornim centrima kao i svim radnicima u zdravstvenom sustavu koji su intenzivno uključeni u borbu protiv koronavirusa SARS-COV-2 omogućava staž osiguranja u dvostrukom trajanju za trajanja krize uzrokovane koronavirusom SARS-COV-2.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.                                     
                                        
                                                                                                     
                                                                  

  PREDSJEDNICA  ODBORA 

                             Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.