9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marin Škibola (NZ)

Škibola, Marin

Rođen je 14. prosinca 1991. u Rijeci. Završio Ekonomski fakultet u Rijeci (VSS - magistar ekonomije). 

Kontakt:
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490 
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je od 14. listopada do 21. studenoga 2016. obnašao mandat kao član stranke Živi zid; od 21. studenoga 2016. zastupnik obnaša mandat kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku i Akcije mladih

Izborna jedinica: