9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marin Škibola (NZ)

Škibola, Marin

Rođen je 14. prosinca 1991. u Rijeci. Završio Ekonomski fakultet u Rijeci (VSS - magistar ekonomije). 

Kontakt:
Klub zastupnika Nezavisne liste mladih
Telefon: 01/4569-481; 01/4569-414
e-mail: kznlm@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je od 14. listopada do 21. studenoga 2016. obnašao mandat kao član stranke Živi zid; od 21. studenoga 2016. zastupnik obnaša mandat kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku i Akcije mladih

Izborna jedinica: