Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Zaključci Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s tematske sjednice "Deficit kvalificiranih nastavnika u nastavi matematike – izazovi, perspektive, rješenja"

HRVATSKI SABOR
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
Klasa: 021-17/21-15/15
Urbroj: 6521-15-21-04

Zagreb, 21. srpnja 2021.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar
Ulica Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

 

Predmet: Zaključci s tematske sjednice "Deficit kvalificiranih nastavnika u nastavi matematike – izazovi, perspektive, rješenja"


Poštovani ministre, gospodine Fuchs,

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 6. srpnja 2021. godine održao je 20. (tematsku) sjednicu pod naslovom "Deficit kvalificiranih nastavnika u nastavi matematike – izazovi, perspektive, rješenja".

Članovi Odbora elektroničkim putem su jednoglasno (7 glasova „za“) usvojili zaključke s tematske sjednice i u tom smislu Odbor predlaže Ministarstvu znanosti i obrazovanja donošenje paketa mjera kojima će se suzbiti manjak kvalificiranog nastavnog kadra u nastavi matematike i prirodoslovlja. Provođenje tih mjera predlaže se uklopiti u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) što je u skladu s reformama koje NPOO predviđa u komponenti Obrazovanje, znanost i istraživanje. Cilj je osigurati u najkraćem mogućem roku da u osnovnim i srednjim školama nastavu iz matematike i drugih deficitarnih prirodoslovnih disciplina izvode kvalificirani nastavnici.

Z A K LJ U Č C I   O D B O R A 

1. Postupno poboljšanje materijalnog statusa nastavnika u osnovnim i srednjim školama do razine koja će tu profesiju, a osobito nastavničke studije matematike i fizike, do konca 2026. godine učiniti konkurentnima u odnosu na inženjerske studije tih disciplina.
2. Predlaže se uspostaviti nacionalni sustav stipendiranja studenata nastavničkih studija matematike i prirodoslovlja neovisno o postojećem programu stipendiranja studenata u STEM području.
3. Predlaže se dodatno osnažiti materijalni položaj nastavnika u deficitarnim disciplinama u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPRS) kroz socijalne politike JLPRS poput osiguranja stanova za najam po povoljnim cijenama, zbrinjavanja djece u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i slično.
4. Predlaže se intenziviranje i proširenje dodatne i dopunske nastave iz matematike, posebno u osnovnim školama, kao i nastave za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, te u skladu s tim podešavanje nastavnih opterećenja (i posljedično redefiniranje stvarnih kadrovskih potreba). 
5. Predlaže se definiranje ciljeva, indikatora njihova ostvarenja i odgovarajućih materijalnih stimulacija u programskim ugovorima Ministarstva sa sveučilištima, odnosno fakultetima i sveučilišnim odjelima koji obrazuju magistre edukacije matematike, koji će motivirati sveučilišta za dodatne napore u unaprjeđenju nastavničkih studija matematike.
6. Predlaže se da se u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetima, odnosno nadležnim sveučilišnim odjelima izmijeni Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi kako bi se osiguralo da zamjenski nastavnici matematike i prirodoslovlja posjeduju nužne stručne kvalifikacije, nužne metodičke kvalifikacije u struci, te nužne opće pedagoško-psihološke kvalifikacije.


S poštovanjem,


PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković