Predsjednik Izvršnoga odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Saša Đujić sudjeluje na seminaru „Parlamentarna suradnja u postizanju ciljeva održivog razvoja“ koji se održava u organizaciji Interparlamentarne unije i izraelskoga Knesseta

Jeruzalem