Članovi Odbora za poljoprivredu održali koordinacijski sastanak s predstavnicima Upravnih odjela za poljoprivredu i šumarstvo triju županija

Opatija - U sklopu 15. drvno-tehnološke konferencije, članovi Odbora za poljoprivredu održali su koordinacijski sastanak s predstavnicima Upravnih odjela nadležnih za poljoprivredu i šumarstvo Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, zamjenikom župana Primorsko-goranske županije Petrom Mamulom te predsjednikom Udruge Eko Kvarner Vjeranom Piršićem.

- Zbog očuvanja poljoprivredne proizvodnje, a posljedično i zadržavanja stanovništva u ruralnim područjima, potrebno je žurno pristupiti izradi Strategije prilagodbe RH na klimatske promjene, istaknuo je predstavnik Udruge Eko Kvarner. Predstavnici Upravnih odjela upozorili su na nemogućnost ispunjavanja zakonom predviđenih rokova za donošenje Planova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i probleme vezane uz nedefiniranost zakonskog okvira po pitanju imovinskopravnih odnosa, a što se odnosi na poljoprivredna zemljišta koja su u vlasništvu „seoskih zajednica“ za koje ne postoji pravni sljednik. Upozoreno je i na probleme gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem koje je zapušteno ili nije privedeno kulturi, a postalo je šumsko ili vodno dobro. Kao primjer istog, navedeno je prenošenje upravljanja dijelom zemljišta u Ličko-senjskoj županiji na Hrvatske šume čime su zaustavljene planirane aktivnosti razminiranja zemljišta, rečeno je na sastanku.

Primjena propisa trebala bi biti elastičnija te bi se brže trebalo reagirati na promjene koje se događaju na terenu, istaknuli su predstavnici Istarske županije. Uz navedeno su upozorili na nedovoljnu definiranost zakonskog okvira u pogledu visokodohodovnih kultura kao što su bazga i tartuf, te  potrebu stvaranja poticajnog okvira koji bi, uz zadržavanja stanovništva kroz proizvodnju,  utjecao i na druge gospodarske grane i širenje ugostiteljske i turističke ponude. 

Uz odredbe Prijedloga zakona o lovstvu,  zbog promjena strukture zemljišta i gospodarenja istim, upozoreno je na važnost češćeg noveliranja lovnogospodarskih osnova. Istaknuto je kako je potrebno po uzoru na druge države članice EU-a postići dogovor sa osiguravajućim društvima oko polica osiguranja kojima se nadoknađuje šteta od divljači, ali i smanjivanje prijedlogom zakona definiranih granica zabrane lova divljači sa 300 i 200 metara na 100 metara od granice naselja, a u cilju sprječavanja šteta i smanjivanja troškova za lovoovlaštenike i jedinice lokalne samouprave. Kako je provedba lovnogospodarske osnove dana u nadležnost jedinica regionalne samouprave, smanjivanje iznosa sredstava koje će jedinice regionalne samouprave ostvariti provedbom Zakona nije ocijenjeno dobrim rješenjem.

Zaključno je predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić istaknuo kako nesigurnost zakupoprimca utječe na investicijske cikluse te kako je potrebno stvaranje poticajnog okvira za provođenje gospodarskih aktivnosti, a što je moguće ostvariti samo međuresornom suradnjom nadležnih ministarstava.
 

Autor: Odbor za poljoprivredu