Damir Mateljan sudjelovao na sastanku o upravljanju proračunom EU-a i javnoj raspravi o prekograničnoj suradnji u provedbi projekata koje financira EU na zapadnom Balkanu

Bruxelles - Potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Damir Mateljan sudjelovao je na međuparlamentarnom sastanku o upravljanju proračunom Europske unije, s naglaskom na ovlastima proračunskog nadzora Europskog parlamenta i u javnoj raspravi o prekograničnoj suradnji u provedbi projekata koje financira Europska unija na zapadnom Balkanu. Oba skupa održana su u organizaciji Odbora za proračunski nadzor (CONT) Europskoga parlamenta.

Međuparlamentarni sastanak okupio je zastupnike nacionalnih parlamenata iz četiri države članice: Hrvatske, Mađarske, Bugarske i Grčke, iz država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije, te članove Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta. Cilj sastanka bio je razmjena mišljenja o ovlastima proračunskog nadzora Europskog parlamenta i različitim aspektima postupka davanja razrješnice za izvršenje godišnjeg proračuna Europske unije. Istaknut je značaj suradnje između Europskog parlamenata i nacionalnih parlamenata, kako država članica, tako i država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u provedbi nadzora nad trošenjem novca europskih poreznih obveznika. 

Javna rasprava bila je usredotočena na izvedbu i vidljivost projekata koje financira Europska unija na zapadnom Balkanu, s posebnim naglaskom na prekograničnoj suradnji. Tijekom rasprave naglasak je bio stavljen na razmjenu iskustva i najboljih praksi u provedbi projekata s međunarodnom dimenzijom između država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u regiji zapadnog Balkana te između tih država i susjednih država članica Europske unije.

Potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Mateljan konstatirao je da prekogranična suradnja predstavlja važan alat za senzibiliziranje građana o prednostima članstva u Europskoj uniji te pridonosi jačanju dobrosusjedskih odnosa i pomirenju u regiji. 

Predstavio je vlastito iskustvo provedbe projekata prekogranične suradnje tijekom hrvatskog pristupnog procesa i istaknuo značaj projekata male vrijednosti koji se provode na lokalnoj razini, poput projekata izgradnje infrastrukture, budući da izravno utječu na život i doprinose poboljšanju kvalitete života građana, ali i podižu svijest i razinu odgovornosti lokalne zajednice i čelnika o pravilnom korištenju financijskih sredstava. 

Osvrnuo se i na projekte potpore izgradnji administrativnih kapaciteta u državama zapadnog Balkana koji se financiraju sredstvima Europske unije. Budući da se cijeli sustav temelji na kriteriju iskustva, pojedini nacionalni parlamenti država članica, uključujući Hrvatski sabor, kontinuirano se susreću s preprekama prilikom prijava za provedbu ovih projekata, unatoč njihovim komparativnim prednostima, čime se stvara „začarani krug“, zaključio je Mateljan.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove