Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.

Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

Članstvom Hrvatske u Europskoj uniji promijenila se narav i opseg obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru. Od prenositelja europske pravne stečevine u pretpristupnom razdoblju, Sabor je danas aktivan sudionik europskog političkog i zakonodavnog života što je uloga koja mu pripada kao nacionalnom parlamentu države članice Europske unije. Hrvatski sabor, ravnopravno s nacionalnim parlamentima drugih država članica, svih pet godina sudjeluje u postupcima donošenja europskih pravnih akata u skladu s odredbama prava Europske unije te na nacionalnoj razini u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora. 

Sve aktivnosti Sabora koje proizlaze iz članstva Hrvatske u Europskoj uniji mogu se pratiti mjesečno kroz Bilten Europski poslovi u Hrvatskome saboru Odjela za europske poslove Ureda za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora.

Pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru

Autor: Ured za međunardne i europske poslove