Izaslanstvo Sobranja i Državnog ureda za reviziju Makedonije u posjetu Hrvatskome saboru

Zagreb – Saborski Odbor za financije i državni proračun održao je u utorak sastanak s članovima Odbora za financije i proračun Parlamenta Republike Makedonije i članovima makedonskog Državnog ureda za reviziju koji borave u studijskom posjetu Republici Hrvatskoj od 23. do 27. travnja.

Studijski posjet organiziran je u okviru Twinning projekta „Daljnje unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti državne revizije Republike Makedonije“, komponente 3 „Unapređenje suradnje između Parlamenta i Državnog ureda za reviziju“.

Kroz razmjenu iskustva najviše se razgovaralo o revizijskim izvješćima, raspravi o izvješćima unutar Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora i plenarnim sjednicama Sabora, međusobnoj suradnji relevantnih institucija uključenih u reviziju i unapređenju i jačanju te suradnje te ostalim temama iz djelokruga rada saborskog Odbora i Državnog ureda za reviziju.

Predsjednica Odbora predstavila je uvodno hrvatski zakonodavni okvir kojim je uređeno područje revizije te ukratko istaknula djelokrug rada Odbora za financije i državni proračun, posebice onaj koji se odnosi na raspravu o izvješćima Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama. Govoreći o tome što i na koji način rade određene institucije u procesu revizije naglasila je kako Državni ured za reviziju sva izvješća dostavlja Vladi Republike Hrvatske koja po prihvaćanju izvješća ista šalje u Odbor za financije i državni proračun gdje se o njima raspravlja.

Makedonsku delegaciju najviše su zanimala iskustva o načinima rada članova saborskog Odbora za financije i državni proračun vezano uz raspravu oko izvješća Državnog ureda za reviziju i vezano uz samu pripremu sjednica na kojima se raspravlja o izvješćima. Zanimalo ih je i kako su definirane nadležnosti institucija i njihova koordinacija te kako se radi odabir izvješća koja se raspravljaju samo na Odboru za financije i državni proračun i onih o kojima se raspravlja na plenarnoj sjednici Sabora.

Odgovarajući na pitanja hrvatska strana pojasnila kako je novim Poslovnikom Hrvatskog sabora jasno određeno koja izvješća se raspravljaju na plenarnim sjednicama, a o kojima se raspravlja unutar Odbora bez potrebe da se iste uvrštavaju u plenarni dio. Vezano uz selekciju izvješća o kojima se raspravljaj na plenarnim sjednicama rečeno je kako sva izvješća tijela čiji se čelnici biraju i odgovaraju Hrvatskom saboru obavezno stavljaju na raspravu na plenarnom dijelu, dok se o ostalim izvješćima može raspravljati samo na Odboru, a po mišljenju istoga, na temelju zaključka  mogu se uvrstiti i na dnevni red sjednice Sabora.

Glavni državni revizor Republike Hrvatske Ivan Klešić govorio je o pripremi izvješća koja dolaze pred Hrvatski sabor naglasivši kako zastupnici u pripremi za raspravu o pojedinom izvješću ili skupini izvješća mogu zatražiti pojašnjenja i tumačenja od Državnog ureda za reviziju. Govoreći o ulozi ureda kojem je na čelu posebno je naglasio  je kako je za njegov učinkovit rad potrebno osigurati stalno jačanje njegovih kapaciteta te posebno financijsku neovisnost.

U nastavku sastanka govorilo se o detaljnim postupcima prihvaćanja izvješća pojedinih tijela te koracima koji se poduzimaju ukoliko se unutar izvješća pronađu nepravilnosti, pa i one iz domene kaznenih radnji. Sudionici sastanka razmijenili su mišljenja i o sastavu Odbora za financije i državni proračun te naglasili važnost angažiranja vanjskih članova iz redova stručnjaka koji se biraju putem javnog poziva.

Zaključeno je kako je angažman saborskih zastupnika u raspravama o izvješćima revizije važan za proces praćenja učinkovitosti određenog tijela posebice u raspolaganju proračunskim novcem.

Autor: Služba za medije