Milošević, Klisović i Stier sudjeluju na LIX. sastanku COSAC-a

Sofija – U sklopu parlamentarne dimenzije bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije u Sofiji se od 17. do 19. lipnja 2018. održava LIX. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC). 

Sastankom, na kojem sudjeluju predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević te članovi Odbora Joško Klisović i Davor Ivo Stier, predsjeda predsjednik Odbora za europske poslove i nadzor fondova EU-a bugarskog Narodnog sobranja Kristian Vigenin.

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević sudjelovao je u svojstvu panelista na sjednici posvećenoj povezanosti takozvanog Zapadnog Balkana kao novom poticaju politici proširenja Europske unije. U svojem izlaganju Milošević je pozdravio povratak politike proširenja među europske prioritete u okviru bugarskog predsjedanja, a osobito održavanje sastanka na vrhu zapadnobalkanske šestorke i EU-a prošloga mjeseca u Sofiji, te je najavio održavanje istovjetnog samita tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovini 2020. Iako je prometnu, društvenu i gospodarsku povezivost u regiji Jugoistočne Europe ocijenio ključnom za napredak prema članstvu u EU-u, Milošević je istaknuo kako povezivost ne može biti zamjenom za proširenje. 

U nastavku je Milošević govorio o integraciji i povezivosti Zapadnoga Balkana u kontekstu aktualnih izazova u EU-u – vanjskih migracija, kretanja stanovništva unutar Unije te društveno gospodarskog razvoja. Zaključno je naglasio da pristupanje Europskoj uniji nije cilj sam po sebi, već prvenstveno alat za provedbu nužnih reformi te je pozvao na zadržavanje individualnog pristupa prema državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama.

Preostale teme LIX. sastanka COSAC-a odnose se na rezultate bugarskog predsjedanja, Europski stup socijalnih prava, kohezijsku politiku u novom Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. godine te međuparlamentarnu suradnju u kontekstu rasprave o supsidijarnosti i proporcionalnosti. Sastanak će biti zaključen usvajanjem Zaključaka i Doprinosa COSAC-a te najavom programa i prioriteta predstojećeg austrijskog predsjedanja Vijećem EU-a. 
 

Autor: Odbor za europske poslove