Na okruglom stolu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku raspravljano o budućnosti usluge organiziranog stanovanja za osobe s invaliditetom

Zagreb - U organizaciji Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku u četvrtak je održan okrugli stol s temom "Budućnost usluge „Organizirano stanovanje" - socijalna usluga kojom osobe s invaliditetom istinski ostvaruju pravo na život u zajednici“. 

Okrugli stol, na kojem se raspravljalo o budućnosti usluge organiziranog stanovanja za osobe s invaliditetom te načinima prevladavanja poteškoća u provedbi ove usluge, sazvan je na inicijativu predstavnika Saveza udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja (u daljnjem tekstu: Savez). O kakvim se sve izazovima i problemima u svom radu susreću čulo se od strane predstavnika osam nevladinih udruga udruženih u Savez koje, uz državne ustanove socijalne skrbi i Centara za pružanje usluga u zajednici, pružaju socijalnu uslugu organiziranog stanovanja osobama s invaliditetom. Predstavljajući svoje djelovanje predstavnici Saveza istaknuli su da pružaju ovu socijalnu uslugu za oko 400 osoba s invaliditetom, onima s intelektualnim teškoćama i poremećajem iz spektra autizma, u deset gradova u Hrvatskoj. 

Kako bi usluga organiziranog stanovanja ostala izvaninstitucionalni oblik usluge podrške za život u zajednici, predstavnici Saveza smatraju da je nužno promijeniti odnos prema istoj te se u njenom reguliranju odmaknuti od usluge smještaja, a približiti usluzi osobne asistencije. Prije svega ističu diskriminaciju zbog neujednačenosti cijene između državnih i nedržavnih pružatelja ove usluge te smatraju da ona mora biti jedinstvena za sve pružatelje usluge unutar mreže socijalnih usluga.

-Cijena usluge mora pokrivati minimalne troškove usluge i ujedno omogućiti zapošljavanje dostatnog broja asistenata, kako bi osobe koje primaju uslugu imale potrebnu podršku u stanu, ali i individualnu podršku za uključivanje u zajednicu, mišljenja je predsjednica Saveza dr. sc. Bojana Rozman. -Cijena usluge također mora biti dostatna kako bi se i radnicima, bez obzira da li rade kod državnog ili nedržavnog pružatelja usluge, osigurala izjednačena temeljna plaća, istaknula je u svom izlaganju. Također je istaknula i diskriminaciju korisnika u  participaciji cijena ove socijalne usluge u odnosu na korisnike osobne asistencije koji će moći zadržati svoje prihode od rada i obiteljske mirovine, dok će korisnici organiziranog stanovanja moći od svojih prihoda zadržati samo iznos iznad postavljene cijene usluge od 1.130 eura kolika je prosječna cijena ove usluge. 

Sudionici su naveli i  probleme u procesu licenciranja i s tim u vezi značajnih troškova, što ne omogućuje korisnicima usluge organiziranog stanovanja fleksibilnost te ograničava mogućnost odabira mjesta stanovanja samo na one nekretnine koje je pružatelj usluge uspio licencirati. Smatraju da bi uvjeti licenciranja, u odnosu na uvjete stanovanja, trebali biti regulirani na sličan način kao udomiteljstvo, koje je srodna, također izvaninstitucionalna usluga. Također su mišljenja da bi korisnicima usluge organiziranog stanovanja trebalo priznati i pravo na osobnu invalidninu.

Predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Tatjana Katkić Stanić istaknula je da su državne ustanove socijalne skrbi u procesu deinstitucionalizacije i transformacije već dugi niz godina u svrhu širenja usluga u zajednici. Kako je pojasnila, uslugu organiziranog stanovanja provode svi državni domovi, kapaciteti ove usluge su različiti ovisno o svakom pojedinom domu, a za navedene procese koristila su se sredstva iz državnog proračuna i fondova Europske unije. 

Složila se da problemi postoje, a vezano uz razvijenost i različitu dostupnost ove usluge na teritoriju Hrvatske istaknula je rad na jednom cijelom reformskom paketu, koji je upravo u tijeku i odnosi se na jedinstvenu metodologiju za procjenu potreba koji će biti baza županijama za izradu socijalnih planova. Županije će na lokalnoj razini, u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, udrugama koje su na terenu, s državnim i nedržavnim pružateljima usluga i s građanima, odnosno krajnjim korisnicima, mapirati one potrebe i usluge koje su nužne. Očekuje se da će do kraja godine sve županije imati nacrte planova. 

Katkić Stanić je kazala kako će se temeljem navedene  jedinstvene metodologije i dobivenih podataka od pružatelja usluga, sasvim sigurno cijene usluga usklađivati, i to svake godine,  u skladu s porastom cijena usluga. Kako je naglasila, u zadnjih nekoliko godina napravio se značajan pomak,  i u dijelu  povećanja naknada, statusa roditelja njegovatelja, osobnih invalidnina, u broju korisnika, u dijelu širenja usluga, u konačnici i donošenju zakona o osobnoj asistenciji.

Na kraju rasprave svi su se složili da se posebna pažnja mora posvetiti razvoju i dostupnosti socijalnih usluga za posebno osjetljive skupine kako bi se prevenirala njihova institucionalizacija i socijalna isključenost  te da prostora za poboljšanje uvijek ima i neprestano treba raditi na poboljšanju i kvaliteti mreže usluga.