Odbor za poljoprivredu održao tematsku sjednicu o potrebi prilagodbe zakonskog okvira za na šumi bazirane industrije

Opatija - U sklopu 15. drvno-tehnološke konferencije, saborski Odbor za poljoprivredu održao je tematsku sjednicu na kojoj su predstavnici resornih ministarstava, Hrvatskog drvnog klastera, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskih šuma, CROBIOM-a i sektorskih tvrtki raspravljali o potrebi prilagodbe zakonskog okvira za na šumi bazirane industrije.

Sektor na šumi baziranih industrija potencijal je regionalnog i ruralnog razvoja, drvo je ekološki i energetski prihvatljiva sirovina,  no, u odnosu na druge države članice, Republika Hrvatska je po uporabi drva i proizvoda od drva po glavi stanovnika pri samom dnu EU-a, uvodno je istaknula Nikolina Babić, poduzetnica u šumarskom i drvnom sektoru. 

Pismo razumijevanja Hrvatskih šuma i Hrvatske gospodarske komore rezultiralo je transparentnom raspodjelom drvnih trupaca, no za daljnji razvoj sektora potrebno je definiranje zakonskog okvira za industrijsku preradu drva i prilagodba postojećih zakonskih okvira za na šumi bazirane industrije, istaknuto je u raspravi. 

Sektor aktivno radi na pripremi prijedloga navedenih akata, a za realizaciju istih potrebno je međuinstitucionalno suglasje. Uz navedeno, snažnijim senzibiliziranjem javnosti o prednostima korištenja energije iz obnovljivih izvora i podizanjem stupnja njihovog korištenja u javnim ustanovama ostvarile bi se značajne uštede i potaknulo hrvatsko gospodarstvo. 

Predstavnici proizvođača peleta upozorili su na probleme s kojima se u svom poslovanju susreću zbog tečajnih razlika. U raspravi su predstavnici sektora ukazali i na važnost provjere trenutnog statusa i izvršenih obveza povlaštenih proizvođača s liste sklopljenih ugovora nositelja projekata, kao i na potrebu revizije iste. Potrebno je poraditi i na poticanju međuresornih projekata  i stvaranju modela za korištenje sredstava iz fondova EU-a namijenjenih međusektorskim projektima. 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a pristupilo je izradi Nacionalne razvoje strategije Republike Hrvatske do 2035., kojom bi se, kao hijerarhijski najvišim aktom, definirala buduća razvojna strategija RH, jasno odredili prioriteti, strateški ciljevi, mehanizmi i elementi praćenja i valorizacije planiranih aktivnosti, a čiji sastavni dio će biti i sektor na šumi baziranih industrija,  istaknuo je Velimir Žunac. Upućivanje Strategije u proceduru usvajanja očekuje se u drugoj polovini 2019. godine. 

Zaključno je Tomislav Panenić podsjetio na važnost osiguranja multifunkcionalnog potencijala šuma i pozvao sudionike sastanka na suradnju sa svim resornim državnim institucijama, u cilju stvaranja suglasja oko potrebe prilagodbe sektorskog zakonskog okvira i  donošenja Zakona o industrijskoj preradi drva.
 

Autor: Odbor za poljoprivredu