Parlamentarna skupština Mediterana 21. ožujka obilježava Dan Mediterana

Zagreb - Parlamentarna skupština Mediterana (PAM) 21. ožujka obilježava Dan Mediterana koji je posvećen temi „Masovne migracije i ljudska prava“.

Države Mediterana suočene su s izazovima u rješavanju fenomena masovnih migracija, od ksenofobije i populizma do nedostatka koherentnih politika i strategija u postojećim institucionalnim i zakonodavnim okvirima, koje treba rješavati globalnim pristupom. PAM od svojeg osnutka prati razvoj migracijskih pojava te nastoji putem parlamentarne platforme pridonijeti postizanju globalnog sustava za sigurne, uredne i redovite migracije kao nužnog preduvjeta za osiguranje učinkovitog upravljanja fenomenom migracija. Stoga je PAM, kao regionalna organizacija, dao svoj doprinos procesu izrade nacrta Globalnog sporazuma za sigurne, uredne i redovite migracije UN-a.

Prigodom obilježavanja 70. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a, koja je usvojena 10. prosinca 1948. godine, PAM ističe važnost pružanja zaštite i pomoći izbjeglicama, sukladno utvrđenim načelima poštovanja ljudskih prava. Pritom naglašava ključnu ulogu nacionalnih parlamenata u promicanju i zaštiti ljudskih prava, osobito ranjivih skupina.

Tijekom 12. plenarne sjednice PAM-a, održane 15. i 16. veljače ove godine u Bukureštu, usvojeni su izvješće i rezolucija na temu „Mediteranska dimenzija Globalnog sporazuma o migracijama i Globalnog sporazuma o izbjeglicama“ u kojima se države članice i nacionalne parlamente poziva na jačanje suradnje te ratifikaciju i provedbu relevantnih međunarodnih instrumenata koji omogućuju učinkovito upravljanje migracijama, zaštitu migranata i njihovih obitelji te zaštitu i pomoć izbjeglicama. 

PAM je 2008. na 3. plenarnoj sjednici održanoj u Monaku usvojio odluku o obilježavanju Dana Mediterana 21. ožujka svake godine s ciljem podsjećanja na zajedničke vrijednosti i nasljeđe mediteranskog prostora te promoviranje dijaloga i razumijevanja u rješavanju političkih, gospodarskih, kulturnih i vjerskih razlika kako bi Mediteran predstavljao prostor mira, uzajamno korisnih međuodnosa i zajedničkog blagostanja.

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove