Povjerenik Europske komisije Andriukaitis u Saboru predstavio prioritete vezane za zdravlje i sigurnost hrane za 2018.

Zagreb -  Na sastanku sa članovima saborskih odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, poljoprivredu i europske poslove povjerenik Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis predstavio je u srijedu prioritete suradnje država članica u područjima zdravlja i sigurnosti hrane.

Osvrnuvši se na prijedlog Višegodišnjeg financijskog okvira za 2021.-2027., koji je Komisija usvojila 2. svibnja, Andriukaitis je istaknuo kako je u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF) 413 milijuna eura predviđeno za unaprjeđenje pristupa javnom zdravstvu, zaštiti građana od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji, jačanju zdravstvenog sustava s naglaskom na digitalizaciju te potporu europskom zakonodavstvu. Sigurnosti hrane, u sklopu programa Jedinstvenog tržišta, alocirano je 1,68 milijardi eura s ciljem održavanja visoke razine sigurnosti hrane, životinja i bilja duž cijelog lanca hrane, unaprjeđenja zdravlja životinja, osiguranja visoke razine zaštite i informiranja potrošača te zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti.

Po pitanju prioriteta za 2018. godinu, razmijenjena su mišljenja o jačanju suradnje država članica u području promicanja povjerenja javnosti u opravdanost cijepljenja stanovništva, osvješćivanja građana o štetnosti pušenja i alkohola, implementacije zdravstvenih reformi, povećanja transparentnosti i održivosti europskog modela procjene rizika hrane, smanjenja otpada hrane putem donacija te suzbijanja antimikrobne otpornosti.

U svjetlu zajedničke akcije Interpola i Europola OPSON VII, u sklopu koje je od prosinca do kraja ožujka u 67 zemalja Europe i svijeta uhićeno 749 osoba uključenih u prijevare s hranom, Predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić izrazio je zabrinutost zbog nedovoljne normiranosti  i provedbe sustava nadzora i procjene rizika sigurnosti hrane. –Podržavamo aktivnosti Komisije za jasnije definiranje i transparentnost procjene načela analize rizika kao i prijedlog razvoja sveobuhvatne i djelotvorne strategije za obavješćivanje o riziku tijekom procesa analize rizika, rekao je Panenić te dodao kako je potrebno posvetiti dužnu pažnju pitanju jačanja Europske agencije za sigurnost hrane i poboljšanja znanstvene suradnje između država članica i Agencije, ali i problemu oprečnosti u obavijestima EU-ovih i nacionalnih procjenitelja rizika i upravljača rizikom.

Ines Strenja-Linić, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvijestila je europskog povjerenika o aktualnim temama javnog zdravstva i cijepljenja stanovništva te o Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ koji se provodi na lokalnoj razini s ciljem informiranja i educiranja građana o pozitivnim aspektima zdravog načina života. Povrh toga se osvrnula na problem sigurnosti i doniranja hrane s kojim se službena tijela susreću u praksi te je izrazila potrebu za tješnjom suradnjom kako bi se ta pitanja kvalitetno riješila.

Autor: Služba za medije