5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Djelokrug rada

U Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br 73/97) propisano je da Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda organizira i provodi postupak procjene štete od elementarnih nepogoda. Članove Državnog povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od četiri godine.
Među članovima su i zastupnici Hrvatskoga sabora. Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.