5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:
- pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- osnivanje, ukidanje, spajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- pravni položaj zaposlenih u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članstvo

Imenovani članovi

Josip Alajbeg, predstavnik iz Splita
Greta Augustinović-Pavičić, predstavnica iz Zagreba
Jadranka Nikolov, predstavnica iz Osijeka
Vojko Obersnel, predstavnik iz Rijeke
Zlatko Komadina, iz reda jedinica područne (regionalne) samouprave
Ivo Grbić, iz reda jedinica područne (regionalne) samouprave
Josip Šarić, iz reda jedinica lokalne samouprave
Ivo Gavranić, iz reda jedinica lokalne samouprave
Dragutin Ježić, predstavnik iz reda pravnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti