Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o liječništvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. 163

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 16. sjednici održanoj 24. rujna 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o liječništvu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. rujna 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o liječništvu usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

 

      PREDSJEDNIK ODBORA      
      mr. sc. Neven Mimica