Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. 50

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 5. sjednici održanoj 23. travnja 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje

Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

 mr. sc. Neven Mimica