Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o: a) Prijedlogu odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije; b) Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 31. sjednici održanoj 23. svibnja 2018. godine, razmotrio je Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije i i Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske  regulatorne agencije, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  4. svibnja 2018. godine.

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predložene Odluke kao matično radno tijelo.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja Odbor za gospodarstvo  jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

Z A K L J U Č K A

1. Podržava se donošenje  Odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

 2. Podržava se donošenje Odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske  energetske regulatorne agencije.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora,  predsjednika Odbora.
       

PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor