Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, prvo čitanje, P. Z. E. br. 204

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 19. sjednici održanoj 9. prosinca 2008., razmotrio je Prijedlog zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. prosinca 2008.

Odbor je temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Prijedlogu zakona  raspravljao u svojstvu zainteresiranoga  radnog tijela.

U uvodnom obrazloženju, predstavnik predlagatelja istaknuo je razloge podnošenja ovoga zakonskog prijedloga.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa šest glasova „za“, dva glasa „uzdržana“ i jednim glasom  „protiv“ odlučio Hrvatskome saboru predložiti sljedeće

ZAKLJUČKE

1.  Prihvaća se Prijedlog zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.
2.  Mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina prof. dr. sc. Dragana Kovačevića,  predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Dragan Kovačević