Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača, prvo čitanje, P.Z. br. 167 - predlagatelj: zastupnik Goran Aleksić

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 19. sjednici održanoj 27. rujna 2017. razmotrio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Goran Aleksić, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 12. srpnja 2017.

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.

Odbor  je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/17-12/57, Urbroj: 5031-25/14-17-6 od 14. rujna 2017. godine.

U uvodnom izlaganju, predlagatelj ovoga Zakona izvjestio je da se njime potrošačima omogućuje ostvarivanje svojih prava na temelju pravomočnih sudskih presuda u kolektivnom sudskom sporu. Zakonom se utvrđuje zastara za pojedinačna potraživanja, vraćanje neosnovano stećene dobiti od osuđene pravne osobe, naćin obračuna preplaćene kamate itd. Predlagatelj je izvjestio Odbor da je Udruga Franak podnijela kolektivnu tužbu protiv osam banaka zbog nepoštivanja odredaba o načinu ugovaranja kamatnih stopa te da su u sedam presuda navedene odredbe proglašene ništavnim, što je potvrdio i Ustavni sud. Ukazao je i na činjenicu da je usprkos  tome što je doneseno više od stotinjak presuda protiv banaka velika većina ljudi, (oko 90%), iz različitih razloga odustala od podnošenja tužbi kojima se traži izvršenje navedenih  presuda.
 
U dostavljenom mišljenju, Vlada Republike Hrvatske predlaže neprihvačanje ovoga zakonskog prijedloga iz razloga iznesenih u navedenom mišljenju. Predstavnica Vlade Republike Hrvatske pojasnila je da je osnov stava Vlade Republike Hrvatske, stajalište po kojem se nebi trebalo normirati samo jedno područje iz Zakona o zaštiti potrošača nego da bi se navedena materija trebala urediti novim Zakonom.

Svi sudionici u raspravi podržali su ideju ovoga Zakona, ali se većina ne slaže sa metodologijom njegova donošenja i prihvaća stav Vlade Republike Hrvatske.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je sa 2 „glasa“ za donošenje ovoga Zakona, 1 glasom „suzdržanim“ i 6 glasova „protiv“ donošenja ovoga Zakona odlučio Hrvatskome saboru predložiti da ne donese

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor