Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske s rasprave o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2019. godinu

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odbor), na svojoj 17. sjednici, održanoj 30. studenoga 2022.g., raspravio je Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2019. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora u skladu s odredbom članka 19.a stavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) dostavio Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, aktom od 10. rujna 2020. godine. Odbor je Izvješće razmotrio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. 
O Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2019. godinu i Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu, provedena je objedinjena rasprava. 
Predstavnik podnositelja Izvješća uvodno je istaknuo da je u financijskom segmentu nastavljen trend pozitivnog poslovanja te je u 2019. godini, ostvarena dobit po oporezivanju iznosila 109,8 milijuna kuna, što je jamac nastavka provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske i postizanja cilja sanacije poslovanja kroz osiguranje stabilne likvidnosti temeljem vlastitih izvora financiranja i smanjenja zaduženosti. Samostalni odjel Programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sukladno Ugovoru Hrvatske radiotelevizije s Vladom Republike Hrvatske, ispunio je u 2019. godini sve obveze u proizvodnji specijaliziranih radijskih, televizijskih i web sadržaja namijenjenih hrvatskom iseljeništvu, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, hrvatskim manjinama u susjednim državama te međunarodnoj javnosti. Naglašeno je da je u predpandemijskoj, 2019. godini, Hrvatska radiotelevizija znatno lakše funkcionirala nego u 2021. godini, posebno iz aspekta proizvodnje programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (između ostalog i zbog nemogućnosti putovanja zbog pandemije, itd.). Istaknuto je kako je u okviru sredstava od 10,8 milijuna kuna, koje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, odnosno Vlada Republike Hrvatske svake godine raspoređuju Hrvatskoj radioteleviziji za proizvodnju sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Hrvatska radiotelevizija u 2019. godini,  ukupnom iznosu pridodala dodatnih 1,8 milijuna kuna vlastitih sredstava, u svrhu realizacije cjelokupnog programa namijenjenog Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Hrvatska radio televizija u 2019. godini proizvela je oko 11.900 minuta televizijskog programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao i brojne emisije za međunarodni radijski kanal „Glas Hrvatske“ i za web portal („Hrvatska moj izbor“, „Otkrivamo Hrvatsku“, “Vijesti na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku“, itd.). 
Predstavnica Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske naglasila je da Ured kontinuirano prati proizvodnju programa namijenjenih Hrvatima izvan Republike Hrvatske te je u tom pogledu istaknula kvalitetnu suradnju s Hrvatskom radiotelevizijom. U 2019. godini, u potpunosti su zadovoljene sve programske obveze koje proizlaze iz Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije te Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Nakon provedene rasprave, članovi Odbora odlučili su većinom glasova (7 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“), predložiti Hrvatskome saboru prihvaćanje Izvješća o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2019. godinu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio mr. sc. Zdravku Bušić, predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti dr. sc. Ninu Raspudića, potpredsjednika Odbora.

Predsjednica Odbora  
mr. sc. Zdravka Bušić