Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobične naravi počinjenih putem računalnih sustava, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 50

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 4. sjednici, održanoj 22. travnja 2008. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobične naravi počinjenih putem računalnih sustava, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2008. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona razmotrio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istakuo je da se Dodatnim protokolom uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobične naravi počinjenih pomoću računalnih sustava proširuje djelokrug Konvencije i u odnosu na inkriminacije djela rasističke i ksenofobične naravi počinjenih pomoću računalnih sustava, te mu je svrha omogućiti usklađivanje materijalnog kaznenog prava država stranaka u borbi protiv rasizma i ksenofobije. To će zahtijevati i dopunu kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje zašto Republike Hrvatska namjerava izraziti rezervu, prema kojoj bi se odredba stavka 1. članka 3. Dodatnog protokola primjenjivala samo ako se radi o širenju mržnje ili nasilja. Odgovoreno je da je to učinjeno na primjedbu Državnog odvjetništva, jer će se ostalo urediti dopunom Kaznenog zakona. Također je postavljeno i pitanje kako će se definicija u članku 2. ”rasni i ksenofobični materijal” odraziti na umjetnička djela, te da li će tu biti moguća zloupotreba. Konstatirano je da je to rješeno u preambuli Dodatnog protokola.

Nakon provedene rasprave Odbor je odlučio jednoglasno (s 12 glasova ”ZA”) predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se donošenje Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobične naravi počinjenih putem računalnih sustava.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nenad Stazić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Nenad Stazić