Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o radu Pravobraniteljice za djecu za 2007. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je, na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine, Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2007., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Pravobraniteljica za djecu, aktom od 31. ožujka 2008. godine.
 
Odbor je navedeno Izvješće razmatrao kao zainteresirano radno tijelo.

Članovi Odbora su se posebno osvrnuli na iznimno dobru suradnju Odbora s pravobraniteljicom za djecu koja redovito sudjeluje u radu Odbora ukazujući na potrebu veće zaštite prava djece kroz bolju koordinaciju rada svih nadležnih državnih institucija. Posebno važnim ocjenjuju aktivno sudjelovanje pravobraniteljice u radu Odbora kroz dostavljanje preporuka, mišljenja i inicijativa. Mišljenja su da pojedina državna tijela nedovoljno uvažavaju i primjenjuju preporuke pravobraniteljice, osobito kad se inzistira na boljoj suradnji i povezanosti svih institucija uključenih u zaštitu prava djece.

U raspravi su članovi Odbora ocijenili predloženo izvješće vrlo kvalitetnim i sadržajnim. Mišljenja su da je osnivanje ureda u pojedinim regijama pridonijelo većoj vidljivosti rada Ureda pravobraniteljice, a posebice većoj dostupnosti stručne i savjetodavne pomoći u području zaštite prava djece, samim time i većoj sigurnosti u osiguravanju zašite prava djece. Smatraju da je povećanje broja pritužbi građana od 63% koje je Ured zaprimio tijekom 2007. godine dijelom rezultat i osnivanja novih ureda u Splitu, Osijeku i Rijeci.

Posebno su ukazali na iznimno dobro praćenje zaštite prava djece s teškoćama u razvoju koje je opsežno predstavljeno u ovom Izvješću. Mišljenja su da predstavljanje položaja djece s teškoćama u razvoju po pojedinim vrstama oštećenja i različitim stupnjevima invaliditeta daje bolji uvid u vrlo velike razlike u problemima s kojima se oni svakodnevno susreću kako u obrazovnom tako i u zdravstvenom sustavu . S tim u vezi članovi Odbora su preporučili bolje povezivanje nadležnih ministarstava i jedinica lokalne (regionalne) samouprave te iniciranje potrebnih zakonskih izmjena kako bi se smanjio ogroman broj propisa kojima se regulira zaštita njihovih prava. Naglasili su da je potrebno poduzeti nužne mjere kako bi rad Komisije za vještačenje bio učinkovitiji, odnosno kako se ne bi dogodilo da zbog dugotrajnosti odlučivanja djetetu budu uskraćena temeljna prava, kao što je to na primjer pravo na obrazovanje. Također je iznimno važno dalje inzistirati na uvođenju mobilnih timova i asistenata u nastavi koji su se, do sada, pokazali vrlo uspješnim u edukacijskom uključivanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese slijedeći


ZAKLJUČAK


Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2007. godinu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Furia Radina, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

dr. sc.  Furio Radin