Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu zakona o sustavu domovinske sigurnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 149

Odbor za obranu, Hrvatskoga sabora na 5. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o sustavu domovinske sigurnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 149. koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. lipnja 2017. godine.

Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o Prijedlogu zakona, kao matično radno tijelo.
  
Predstavnik predlagatelja, u uvodnom obrazloženju detaljno je obrazložio Prijedlog  zakona o sustavu domovinske sigurnosti, naglasivši da donošenjem ovoga Zakona postići će se da sustav domovinske sigurnosti omogući optimalnu integraciju funkcija, aktivnosti i zadaća tijela, koja u skladu sa svojim nadležnostima sudjeluju u aktivnostima i zadaćama procesa upravljanja sigurnosnim rizicima, od istraživanja prijetnji i procjene rizika do preventivnih mjera sigurnosne zaštite i odgovora u slučaju realizacije štetnog događaja, uključujući i aktivnosti i zadaće procesa upravljanja u kriznim stanjima.

Nadalje je predstavnik predlagatelja istaknuo da će se ovim Zakonom osigurat  pretpostavke da se u rad sustava domovinske sigurnosti mogu po potrebi i na prikladan način funkcionalno uključiti svi kapaciteti društva i države, koji raspolažu sposobnostima od značaja za pojedina područja sigurnosti kojih nema u okviru tijela iz sustava domovinske sigurnosti.

Ujedno predloženim Zakonom  omogućit će se usklađeno i optimalno usmjeravanje proračunskih sredstava kako bi se uklonile mogućnosti neracionalnog udvostručivanja kapaciteta i neracionalnosti u opremanju radi razvoja potrebnih sposobnosti sustava domovinske sigurnosti.
 
Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja, uslijedila je opsežna rasprava u kojoj su pojedini članovi Odbora predložili da se u Prijedlogu zakona u članku 9. izmjeni stavka 2. na način da se u istom odvoje ciljevi od zadaća, odnosno da se decidirano propiše tko ima ovlast upravljanja a tko će biti zadužen za provedbu donesenih odluka. 

Nadalje, neki od članova Odbora predložili su da se Prijedlog zakona povuče iz procedure iz razloga jer se predloženim Zakonom ne uspostavlja novi sustav, već se istim predlaže osnivanje nove koordinacije koja nema nikakve ovlasti vezane za ministre i  ministarstva.

 Naime, istim se ne regulira novi sustav tj. sustav nacionalne sigurnosti, već isti predstavlja samo promjenu imena sustava koji već postoji. Pojedini članovi Odbora bili su mišljenja da će donošenje ovog Zakona iziskivati izmjenu drugih važećih zakona, te su predložili da se članka 2. predloženog Zakona izmjeni.  

Nakon provedene rasprave, Odbor nije donio odluku, jer su mišljenja članova Odbora bila podijeljena (4 glasa „za“, 4 glasa „protiv i 1 „suzdržani“ glas).

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, Igora Dragovana.


PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Dragovan