Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu, P.Z.E. br. 87

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 16. sjednici održanoj 7. lipnja 2017. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2017. godine.
Odbor za poljoprivredu je, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom Prijedlogu zakona kao matično  radno tijelo.

Uvodno obrazloženje iznio je predstavnik Ministarstva poljoprivrede istaknuvši kako se Prijedlogom zakona Direktive 92/43/EEZ i 2009/147/EZ prenose u pravni poredak Republike Hrvatske, te se sukladno preporukama Europske komisije proširuje razdoblje zabrane lova pernate divljači u svim stadijima razmnožavanja, podizanja mladunčadi ili tijekom različitih stadija razmnožavanja ili tijekom njihova povratka u područja gdje podižu mladunčad. Uz navedeno nedvojbeno se propisuje odštetna odgovornost lovoovlaštenika za štete od divljači u skladu s Odlukom Ustavnog suda od 3. lipnja 2016. godine i usklađivanja odredbi članka 83. Zakona o lovstvu. Prijedlogom zakona mijenjaju se i prekršajne odredbe sukladno predloženom proširenju razdoblja zabrane lova.

U raspravi je upozoreno na  Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2813/2014 od 3. lipnja 2016. kojom je pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 83. stavaka 3. i 4. Zakona o lovstvu i kojom su navedeni članci prestali važiti 15. prosinca 2016. godine. Sadržajno gledajući navedeni stavci regulirali su odgovornost lovoovlaštenika za štetu koju počini divljač koja u lovištu stalno ne živi. Odredbe predloženog članak 3. Konačnog prijedloga zakona o lovstvu predlažu uređivanje odštetne odgovornosti lovoovlaštenika za naknadu štete od divljači bez obzira na to radi li se o šteti od divljači koja stalno živi ili one koja stalno ne živi u lovištu, a što je prema mišljenju dijela članova Odbora u suprotnosti s obrazloženjem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Predstavnik predlagatelja je istaknuo kako će uskoro u proceduru e-savjetovanja biti upućen novelirani Prijedlog zakona o lovstvu, te kako će se o navedenom pitanju provesti šira rasprava kod donošenja novog Zakona o lovstvu.
 
Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu je većinom glasova (5 glasova „za“ i 4  glasa „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Domagoja Hajdukovića, potpredsjednika Odbora.  

POTPREDSJEDNIK ODBORA      
Domagoj Hajduković