Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Konačnom prijedlogu zakona o subvencioniranju stambenih kredita, drugo čitanje, P.Z. br. 126

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na devetoj sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine, raspravljao je  o Konačnom prijedlogu zakona o subvencioniranju stambenih kredita, drugo čitanje P.Z. br. 126 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. lipnja 2017. godine.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo.

Uvodno obrazloženje osnovnih odrednica ovog Prijedloga zakona iznio je predstavnik predlagatelja i naglasio da je svrha ovoga Zakona j pomoći mladima, kreditno sposobnim osobama, ne starijim od 45 godina u rješavanju njihova stambenog pitanja. Prema Prijedlogu zakona, subvencija se daje ne samo za nove stanove već i za one stare jer se time želi potaknuti mlade ne kupovinu stanova u starijim dijelovima naselja, središtima gradova koja ostaju nenaseljena, zatim za kupovinu kuća te za izgradnju kuća čime se želi omogućiti rješavanje stambenog pitanja i u manjim sredinama gdje je stanovanje u kućama standard.
Također, istaknuo je da se subvencija se daje građanima za  stanove ili kuće koji nisu skuplji od 1.500,00 eura po metru kvadratnom dok  maksimalna cijena stana ili kuće može iznositi do 100.000,00 eura. Subvencioniranje se odobrava za kredite čiji rok otplate nije kraći od 15 godina,  a efektivna kamatna stopa na kredit ne može biti viša od 3,75% godišnje.
Subvencioniranje kredita vrši se na način da se sredstvima Republike Hrvatske plaća polovica mjesečnih obroka ili anuiteta prve četiri godine njegove otplate. Ukoliko se obitelj korisnika kredita  poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta u tom razdoblju subvencioniranja kredita taj se rok produžuje za dvije godina, te za godinu dana ukoliko je podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50% ili ukoliko se u razdoblju subvencioniranja kredita podnositelju zahtjeva ili članu njegovog obiteljskog domaćinstva utvrdi invaliditet najmanje 50%.

U kraćoj raspravi zatraženo je pojašnjenje na pitanje može li se  zainteresirana stranka koja nađe stambeni objekt sa cijenom većom od 1.500,00 eura po metru kvadratnom ili sa ukupnom vrijednosti stana ili kuće koja prelazi 100.000,00 eura javiti na natječaj.
Predstavnik predlagatelja istaknuo je da stambeni kredit može biti i veći od tog iznosa, a metar kvadratni i skuplji, ali se ta  razlika u tom slučaju ne subvencionira, što znači da su navedeni iznosi samo granica za subvenciju.

Na postavljeno pitanje postoji li ograničenje u broju djece za koje se obitelj korisnika kredita može povećati, a zbog produljenja subvencioniranja kredita, predstavnik predlagatelja pojasnio je kako će samo unutar razdoblja od četiri godine subvencioniranja kredita za svako novorođeno ili usvojeno dijete obitelj dobiti još po dvije godine dodatnog subvencioniranja kredita.

Odbor je jednoglasno (7 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru  donošenje

ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednicu Odbora, Bernardu Topolko.

PREDSJEDNICA ODBORA
Bernarda Topolko