Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, prvo čitanje, P.Z.E. br. 363

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na dvadeset i prvoj sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, prvo čitanje, P.Z.E. br. 363 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2018. godine.

Na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske uvodno je obrazložio kako se predloženim Zakonom uređuje državna izmjera, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar zgrada, registar prostornih jedinica i geografskih imena. Također, uređuje se nadležnost i obavljanje navedenih poslova te ustrojstvo Državne geodetske uprave. Pritom je naveo kako će se predloženim rješenjima revidirati poslovni procesi postupanja u katastru i zemljišnim knjigama te unaprijediti administrativno postupanje, elektroničko poslovanje, zajednički informatički sustav katastra i zemljišnih knjiga, pristup digitalnoj arhivi i dr.

Odbor je bez rasprave, jednoglasno (9 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg zaključka:

Prihvaća se Prijedlog zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednicu Odbora, Bernardu Topolko.


PREDSJEDNICA ODBORA
Bernarda  Topolko, univ.spec.oec.