Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, drugo čitanje, P.Z. br. 87

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 11. sjednici održanoj 11. lipnja 2021. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, drugo čitanje, P.Z. br. 87 koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. svibnja 2021. godine. 

Odbor je raspravu o navedenom izvješću proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima donosi se budući je, nakon stupanja na snagu Zakona o otocima krajem 2018., tijekom njegove provedbe, uočena potreba za izmjenama i dopunama odredbi kojima su propisane pojedine mjere kao i potreba usklađivanja Zakona s drugim propisima. Kako bi se žurno osigurale dodatne potrebne količine vode po subvencioniranoj cijeni za otočane s prebivalištem u otočnim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu spojena na javnu vodoopskrbnu mrežu, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjeni Zakona o otocima koja je stupila na snagu 4. srpnja 2020. a da bi se navedena mjera mogla i dalje provoditi u istom opsegu, potrebno ju je urediti ovim Zakonom. Isto tako, utvrđeni su problemi pri provođenju mjere povlaštenog prijevoza u javnom otočnom cestovnom prometu i potreba usklađenja s resornom zakonskom regulativom, kao i potreba usklađivanja pojedinih odredbi Zakona o otocima u odnosu na novi zakonski okvir o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske pošto je utvrđena neusklađenost rezultirala nemogućnošću donošenja provedbenih propisa kao i određenih planskih i programskih dokumenata. Ovim se Zakonom također uređuje i provedba aktivnosti programa „Hrvatski otočni proizvod“.
U raspravi je pozdravljeno podizanje količine subvencionirane vode te su pohvaljena ulaganja u otoke koja u 2020. godini iznose više od 4,3 milijarde kuna. U sljedećem razdoblju, složili us e sudionici najveći fokus mora biti na kvalitetnom iskorištavanju europskih sredstava, kako iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti tako i kroz programiranje novog Višegodišnjeg financijskog okvira.    

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova (s 7 glasova  ''za'' i 1 ''suzdržanim'') odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese                                        

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 
                           
PREDSJEDNIK ODBORA 

mr. sc. Marko Pavić