Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o Izvješću o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 10. sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine raspravio je Izvješće o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Pravobraniteljica za djecu aktom od 31. ožujka 2008. godine.
Odbor je rečeno Izvješće raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
U raspravi je Odbor podržao ocjene o ostvarivanju prava i zaštite djece iz Izvješća o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu.
Odbor je jednoglasno (8 glasova „ZA“) predložio Hrvatskom saboru da donese slijedeći

ZAKLJUČAK
PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ZA 2007. GODINU

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Vladimir Šeks