Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 38

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 10. sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada  Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030106-08-1 od 27. ožujka 2008. godine.
Odbor je rečeni Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je  prihvatio prijedlog predlagatelja da se Zakon donese po hitnom postupku.
U raspravi je Odbor podržao rješenja koja se odnose na usuglašavanje sa Zakonom o državnim službenicima i zakonodavstvom koje uređuje pravobranitelje za osobe s invaliditetom.
Odbor je većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom)  predložio Hrvatskom saboru da donese

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.


        PREDSJEDNIK ODBORA
Vladimir Šeks